Hvem er vi

 

Tinne           

Mette

        Solveig

      Jette

LÆGER

Tinne Nielsen, f.1973, speciallæge i almen medicin, og  Mette Skov, f.1973, speciallæge i almen medicin.

Vi er studiekammerater fra Medicinstudiet, og har stort set siden 1997 fulgt samme karrierevej. Vi er færdiguddannede læger i 2004 og speciallæger i almen medicin siden 2014 og 2015.

Vi har begge erfaring fra mange forskellige hospitalsafdelinger som børneafdeling, gynækologisk/obstetrisk afdeling, ortopædkirurgisk og mavetarmkirurgisk afdeling samt skadestue og psykiatrisk afdeling. Vi har desuden arbejdet i forskellige lægeklinikker i Region Hovedstaden som praktiserende læger.

ANSATTE

Jette, f. 1973, sygeplejerske. Jette har stor erfaring fra Plastic kirurgisk operationsgang og klinik. 

Solveig, f. 1970, sygeplejerske. Solveig har erfaring fra flere forskellige afdelinger. Senest fertilitetsklinik på RH.

Silje medicinstuderende