Hvem er vi

Camilla

Mette

Tinne

Jette

LÆGER

Tinne Nielsen, f.1973, speciallæge i almen medicin, og  Mette Skov, f.1973, speciallæge i almen medicin.

Vi er studiekammerater fra Medicinstudiet, og har stort set siden 1997 fulgt samme karrierevej. Vi er færdiguddannede læger i 2004 og speciallæger i almen medicin siden 2014 og 2015.

Vi har begge erfaring fra mange forskellige hospitalsafdelinger som børneafdeling, gynækologisk/obstetrisk afdeling, ortopædkirurgisk og mavetarmkirurgisk afdeling samt skadestue og psykiatrisk afdeling. Vi har desuden arbejdet i forskellige lægeklinikker i Region Hovedstaden som praktiserende læger.

ANSATTE

Camilla Skjold, f.1972, social- og sundhedsassistent. Camilla er færdiguddannet i 1996 og har hospitalserfaring fra fødegangen, lungemedicinsk afdeling og gerontopsykiatrisk afdeling. Camilla har også kørt for hjemmesygeplejen før skiftet til lægepraksis. Camilla har de seneste 14 år arbejdet i klinikken her på Finsensvej. Camilla er også uddannet kostvejleder og tilbyder kostsamtaler i klinikken.

Jette Kargo Bruun, f. 1973, sygeplejerske. Jette er færdiguddannet i 2003. Jette har stor erfaring fra Plastic kirurgisk operationsgang og klinik. Er startet i Frb-lægehus 1 april 2019.

 

Anne Birgitte Pedersen, medicinstuderende.